Afwijzen van aansprakelijkheid


 

 

De projectpartners onderhouden deze webstek zodat iedereen toegang kan hebben tot de informatie over hun activiteiten en tot het beleid van de Europese Unie in het algemeen. Het is onze bedoeling deze informatie up-to-date te houden. Als we geattendeerd worden op fouten zullen we ze rechtzetten. Hoe dan ook, de projectpartners aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid betreffende de inhoud van teksten die buiten het partnerschap opgesteld worden. We kunnen niet waarborgen dat de online beschikbare informatie altijd correct, volledig en up-to-date is.

 

De informatie op de webstek is:

 

* algemeen van aard en niet bedoeld om de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit te behandelen;
* niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, accuraat of up-to-date;
* geen professioneel of wettelijk advies (u moet steeds een gekwalificeerde deskundige raadplegen).

 

Sommige documenten bevatten links of verwijzingen naar informatie aangeboden door andere organisaties/instituten of bedrijven. We hebben echter geen controle over deze informatie en we kunnen de relevantie, geschiktheid of accuraatheid van die informatie niet waarborgen.

 

De EACEA (de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) is niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat van de hier aangeboden informatie wordt gemaakt.